SEMPOZYUM KAYIT

Katılım Ücreti : 100.-TL
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora öğrencilerine yönelik Katılım Ücreti : 50.-TL
Sempozyuma katılmak isteyenlerin İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi adına olan Türkiye İş Bankası Konyaaltı Şubesi (TR04 0006 4000 0016 2130 0256 99) 6213-25699 nolu banka hesabına ücreti yatırarak, Ad Soyad, Kurum Adı, İletişim bilgilerini de içerecek şekilde dekont ile birlikte bilgilerini sempozyumun su@imo.org.tr elektronik posta adresine iletmeleri gerekmektedir.
Sempozyuma bildirileri ile katılacak bildiri sahiplerinin sempozyum kayıt ücretini yatırmaları halinde bildirileri sempozyum bildiriler kitabında yer alabilecektir.

GİRİŞ

Türkiye, kısıtlı su kaynaklarını geliştirmek amacıyla önemli su yapılarını gerçekleştirmiştir. Ancak, ülkenin mevcut su kaynakları potansiyelinin değerlendirilebilmesi için çok sayıda tesis/projenin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Su, enerji ve gıda güvenliği kavramlarının sık tartışılmaya başlandığı 21. yüzyılda, enerji/gıda üretimindeki temel girdi niteliği dikkate alındığında, suyun önemi daha da artmaktadır.

Nüfus artışı, sanayinin gelişimi, kırsal/kentsel yerleşimdeki hızlı değişimler, su kirliliği, iklim değişikleri gibi etkiler nedeniyle “temiz/kullanılabilir su”ya erişim giderek zorlaşmaktadır. Kamu malı niteliğinde, “insan hakkı” olarak tanımlanan su kullanımında paydaşların katılımının sağlanmaması, özelleştirme politikaları son dönemlerde su projelerinin kamuoyunda sıklıkla tartışılmasına neden olmaktadır.

Su kaynaklarının planlanmasından işletmesine, her aşamasında tasarımcı, mühendis, işletmeci, yönetici, karar verici olarak görev alan İnşaat Mühendisleri sadece teknik konuları değil; ulusal/uluslararası su politikaları, yerel-merkezi yönetim etkileşimleri, havza yönetimi, çevresel/sosyal etkiler, su kaynakları kullanımında paydaşların sürece katılması konularını da tartışarak görüşlerini oluşturmak zorundadır.

İnşaat Mühendisleri Odası, 2009 yılında başlattığı sempozyumların dördüncüsünü 19-20-21 Kasım 2015 tarihinde Antalya’da düzenleyecektir. Su mühendisliği tarihinden modern teknik çözümlere, planlamadan havza yönetimine, su politikalarından çevresel/sosyal etkilere geniş bir alanda ele alınması planlanan sempozyumun, özellikle kamu/özel kesimden gelecek uygulama örneklerinin tartışılmasıyla, akademisyenlerin ve farklı disiplinlerin katkılarıyla zenginleşmesi, su kaynaklarının geliştirilmesinde kamusal farkındalık yaratması beklenmektedir.

Bildiri Yazım Kuralları

Sempozyum Broşürü

ÖNEMLİ TARİHLER

15 Mayıs 2015

Bildiri özeti gönderilmesi için son gün

12 Haziran 2015

Bildiri Özetleri Değerlendirme Sonuçlarının İlanı

31 Temmuz 2015

Bildiri Tam metni İçin Son Gün

18 Eylül 2015

Bildiri Değerlendirme Sonuçları İlanı

02 Ekim 2015

Düzeltilmiş Bildiri Teslim Tarihi

19-20-21 Kasım 2015

Sempozyum Tarihi

SEMPOZYUM KONULARI

Havza Yönetimi

• Kentsel ve kırsal su yönetimi ve tahsisi
• Taşkın kayıtlarının ekonomik analizleri
• Taşkın ve kuraklık öngörü çalışmaları
• İklim değişikliği ve olası etkileri

Planlama, Projelendirme ve İşletme Esaslı Yaklaşımlar

• Ulusal ve uluslararası düzeyde planlama yönetim senaryoları ve kurgusal yaklaşımlar
• Verilerin paylaşımı ve teknik değerlendirmesi
• Kurumlar arası veri paylaşımı ve işletim etkileşimi
• Su yapılarının denetim esasları ve yasal düzenlemeler
• Su kullanımı ve kayıplar

Teknik Çözümler, Değerlendirmeler

• Hidrolik, elektromekanik, sismik, geoteknik ve yapısal tasarımlar
• Sayısal ve fiziksel modellemeler ve uygulamaları

Suların Yasal ve Uygulama Esasları Açısından Değerlendirilmesi

• Ulusal ve uluslararası su politikaları
• Su yönetiminin yasal yapılanması
• Su Kanunu
• Su yönetiminde yerel yönetimler-merkezi yönetim etkileşimleri

Çevresel ve Sosyal Etkiler

• Teknik-Çevresel etkileşim
• Suyun nicel ve nitel değişimleri
• Hidro-Elektrik Santraller(HES) ve nüfus hareketliliği - kültürel değişim
• Doğal dengenin korunması
• Sürdürülebilirlik

Geçmişten Geleceğe Su Yapıları

• Vaka analizleri
• İyi ve kötü örnekler
• Yaşlanan ve atıl durumda bulunan su yapıları ve olası çözümler

İMO 4. SU YAPILARI SEMPOZYUMU KURULLARIDÜZENLEME KURULU

- Prof. Dr. Türkay BARAN
- Prof. Dr. Erol KESKİN
- Yrd. Doç. Dr. Rıfat TÜR
- Oğuz KASAP
- Necati ATICI
- Haluk SELÇUK
- Mustafa BALCI
- Rıza ARSLANBAY
- Osman SÜTÇÜ
- İsmail Selçuk YILMAZ

BİLİM KURULU

- Prof. Dr. Necati AĞIRALİOĞLU
- Prof. Dr. Hafzullah AKSOY
- Prof. Dr. İlhan AVCI
- Prof. Dr. İsmail AYDIN
- Prof. Dr. Türkay BARAN
- Prof. Dr. N. Orhan BAYKAN
- Prof. Dr. Ertuğrul BENZEDEN
- Prof. Dr. Barış BİNİCİ
- Prof. Dr. Tayfun ÇINAR
- Prof. Dr. Mustafa GÖĞÜŞ
- Prof. Dr. Şükrü GÜNEY
- Prof. Dr. İbrahim GÜRER
- Prof. Dr. Nilgün HARMANCIOĞLU
- Prof. Dr. Halil KARAHAN
- Prof. Dr. S. Nilay KESKİN
- Prof. Dr. Mustafa Erol KESKİN
- Prof. Dr. Salih KIRKGÖZ
- Prof. Dr. Halil ÖNDER
- Prof. Dr. Osman Nuri ÖZDEMİR
- Prof. Dr. Ünal ÖZİŞ
- Prof. Dr. Sevinç ÖZKUL
- Prof. Dr. Zekai ŞEN
- Prof. Dr. A. Ünal ŞORMAN
- Prof. Dr. Bülent TOPKAYA
- Prof. Dr. Hasan TOSUN
- Prof. Dr. Murat TÜRKEŞ
- Prof. Dr. Ferhat TÜRKMAN
- Prof. Dr. Melih YANMAZ
- Prof. Dr. Beyhan YEĞEN
- Doç. Dr. Ülker Güner BACANLI
- Doç. Dr. Hatice ÇAĞATAY
- Doç. Dr. Mesut ÇİMEN
- Doç. Dr. Veysel GÜLDAL
- Doç. Dr. Nermin ŞARLAK
- Doç. Dr. Şahnaz TİĞREK
- Doç. Dr. Z. Fuat TOPRAK
- Yrd. Doç. Dr. Ali GÜL
- Yrd. Doç. Dr. Vildan GÜNDOĞDU
- Yrd. Doç. Dr. Müsteyde KOÇYİĞİT
- Yrd. Doç. Dr. Önder KOÇYİĞİT
- Yrd. Doç. Dr. Alp KÜÇÜKOSMANOĞLU
- Yrd. Doç. Dr. Rıfat TÜR
- Yrd. Doç. Dr. Mehmet İshak YÜCE
- Dr. Işıkhan GÜLER
- Dr. İhsan KAŞ

DANIŞMA KURULU

- Nevzat ERSAN
- Menderes TÜREL
- Av. Ümit UYSAL
- Av. Hakan TÜTÜNCÜ
- Muhittin BÖCEK
- Turkay ÖZGÜR
- Faik Yücel ESEN
- Faruk KARAÇAY
- Dr. İbrahim Uğur ERKIŞ
- Selim TULUMTAŞ
- Dr. Cem OĞUZ
- Dursun YILDIZ
- Hacı ATASEVEN
- Gökalp AKSAY

Bildiri Yazım Kuralları

Sempozyum Broşürü

ÖNEMLİ TARİHLER

15 Mayıs 2015

Bildiri özeti gönderilmesi için son gün

12 Haziran 2015

Bildiri Özetleri Değerlendirme Sonuçlarının İlanı

31 Temmuz 2015

Bildiri Tam metni İçin Son Gün

18 Eylül 2015

Bildiri Değerlendirme Sonuçları İlanı

02 Ekim 2015

Düzeltilmiş Bildiri Teslim Tarihi

19-20-21 Kasım 2015

Sempozyum Tarihi

Resmi Sponsor

Ana Sponsorlar

Destekleyen Kuruluşlar

SPONSORLUK1- SEMPOZYUM RESMİ SPONSORLARI

• Sponsorluk ücreti 15.000.-TL’ dir.
• Sponsor kuruluş 1 yıl süreyle tüm yazılı ve basılı malzemesinde (antetli kağıt, zarf...), broşürlerinde, kurumsal ilanlarında sempozyumun resmi sponsoru olduğunu belirtebilecektir.
• Sponsor kuruluşların isimleri ve logoları ilgili duyurularda, sempozyum dosyalarında, sempozyum basılı evraklarında, Şubemizin yayın organlarında çıkacak teşekkür yazısında yer alacaktır.
• Sponsor kuruluş, düzenlenecek sergi alanında 9 m2’ lik stant verilecektir.
• Beş delegesi ücretsiz olarak sempozyuma ve davetlerine katılabilecektir.

2- SEMPOZYUM ANA SPONSORLARI
• Sponsorluk ücreti 7.500.-TL’ dir.
• Sponsor kuruluşların isimleri ve logoları, sempozyum dosyalarında, sempozyum basılı evraklarında, Şubemizin yayın organlarında çıkacak teşekkür yazısında yer alacaktır.
• Sponsor kuruluşa düzenlenecek sergi alanında 6 m2’ lik stant verilecektir.
• Üç delegesi ücretsiz olarak sempozyuma ve davetlerine katılabilecektir.

3- DESTEKLEYEN KURULUŞLAR
• Ücreti 2.500.-TL’ dir.
• Destekleyen kuruluşların isimleri sempozyum dosyalarında ve sempozyum basılı evraklarında, Şubemizin yayın organlarında çıkacak teşekkür yazısında yer alacaktır.
• Sempozyum sergi alanında destekleyen kuruluşa masa ve sandalye verilecektir.
• İki delegesi ücretsiz olarak sempozyuma ve davetlerine katılabilecektir.
4- ÖDEME KOŞULLARI
Ödeme sözleşme ile belirlenecektir.

SEMPOZYUM KAYIT

Katılım Ücreti : 100.-TL
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora öğrencilerine yönelik Katılım Ücreti : 50.-TL
Sempozyuma katılmak isteyenlerin İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi adına olan Türkiye İş Bankası Konyaaltı Şubesi (TR04 0006 4000 0016 2130 0256 99) 6213-25699 nolu banka hesabına ücreti yatırarak, Ad Soyad, Kurum Adı, İletişim bilgilerini de içerecek şekilde dekont ile birlikte bilgilerini sempozyumun su@imo.org.tr elektronik posta adresine iletmeleri gerekmektedir.
Sempozyuma bildirileri ile katılacak bildiri sahiplerinin sempozyum kayıt ücretini yatırmaları halinde bildirileri sempozyum bildiriler kitabında yer alabilecektir.

SEKRETERYA

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ
Meltem Mahallesi 3808 Sok. No:10 07030 Muratpaşa – ANTALYA
Tel: (0242) 237 57 27 – 3 Hat
Fax: (0242) 237 57 31
http://antalya.imo.org.tr

Sempozyum e-posta: su@imo.org.tr